Inteligo

Inteligentne konto internetowe.

Wygodne oszczędzanie z igo lokatą

 • Igo lokata z miesięczną kapitalizacją odsetek jest dostępna dla wszystkich osób, które posiadają w dowolnym banku krajowym indywidualny rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy.
 • Oprocentowanie do 1,30% na lokacie 12 miesięcznej w skali roku.
 • Większy zysk dzięki miesięcznej kapitalizacji odsetek: kapitał, od którego naliczane są codziennie odsetki, jest co miesiąc coraz większy.
 • Bez podpisywania umowy i otwierania konta Inteligo.
 • Minimalna kwota wpłaty: 1000 zł.
 • Okres umowy do wyboru: 3, 6, 9 i 12 miesięcy z możliwością automatycznego przedłużenia lokaty.
 • Miesięczne wyciągi z informacją o saldzie lokaty: raz na miesiąc na adres e-mail podany do wiadomości Banku otrzymujesz wyciąg z informacją o środkach zgromadzonych na lokacie.

Oprocentowanie igo lokaty

Okres umownyOprocentowanie lokaty w skali roku
3 miesiące0,90%
6 miesięcy1,10%
9 miesięcy1,20% - oferowana do 30.06.2016
12 miesięcy1,30%
 • Zysk z lokaty podlega opodatkowaniu 19% zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób fizycznych wg zasad obowiązujących w dniu kapitalizacji odsetek.
 • Dla przychodów odsetkowych skapitalizowanych od dnia 31 marca 2012 roku obowiązywać będą nowe zasady zaokrąglania podstawy opodatkowania i kwoty podatku do pełnych groszy w górę.
 • Oprocentowanie środków pieniężnych zgromadzonych na Lokacie określane jest w stosunku rocznym i jest stałe w Okresie Umownym.
 • W trakcie trwania umowy igo lokaty z miesięczną kapitalizacją odsetek nie można dopłacać do niej ani wypłacać środków. W przypadku zerwania lub odstąpienia od umowy igo lokaty z miesięczną kapitalizacją odsetek otrzymasz środki pieniężne w wysokości wpłaconego kapitału lokaty.

Otwarcie i zarządzanie lokatą online

Jak założyć lokatę w Inteligo?

 1. Wypełnij wniosek na www pod adresem igolokata.inteligo.pl. Aby założyć igo lokatę nie musisz posiadać konta Inteligo.
 2. Na adres e-mail podany we wniosku otrzymujesz wiadomość zawierającą dane otwieranej igo lokaty i numer rachunku do wpłaty.
 3. W ciągu 15 dni kalendarzowych od daty złożenia wniosku otwarcia igo lokaty przelej z Twojego konta indywidualnego zadeklarowaną we wniosku kwotę. Na adres e-mail podany we wniosku otrzymasz potwierdzenie otwarcia igo lokaty z miesięczną kapitalizacją odsetek.

Pamiętaj: przelew musi wpłynąć do banku w ciągu 15 dni kalendarzowych od daty złożenia wniosku i jego dane muszą być zgodne z danymi przelewu i kwotą przelewu. W przeciwnym wypadku wniosek zostanie anulowany, a niezgodny przelew zwrócony na konto nadawcy.
Jeśli jesteś klientem Inteligo i zdecydujesz się na otwarcie igo lokaty z miesięczną kapitalizacją odsetek, pamiętaj, aby wypełniając wniosek podać dane zgodne z danymi podanymi do obsługi konta Inteligo.